Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 10:00 - 14:00

 

Kontakt:

e-mail:info@homeoapteka.pl

tel. 537 290 137

 

Nr konta:

Alior Bank

84 2490 0005 0000 4500 6150 6469

 

images.jpg
 

 

bez_nazwy.png

Regulamin

 

Informacje ogólne

 

 1. Apteka internetowa pod adresem www.homeolek.pl (dalej: Apteka internetowa) jest prowadzona przez:
  Apteka Hipokrates N.Staniak Sp. J.
  35-001 Rzeszów,
  ul. Asnyka 2
  NIP: 813-10-10-411,
  REGON:690041616

  tel. 537 290 137, 17 853 30 53
  Apteka wpisana jest do Rejestru KRS pod numerem 0000284402 oraz do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych (Numer zezwolenia FARZ 9211/41/95, wydanego przez WIF w Rzeszowie).

 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w Aptece internetowej.

 3. Warunkiem skorzystania z Apteki internetowej jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 4. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę internetową oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony www.homeolek.pl odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

 5. Dostęp do regulaminu możliwy jest przez użycie odsyłacza „Regulamin” zamieszczonego na stronie głównej www.homeolek.pl.

 6. Z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych Apteka ma prawo do zmiany treści regulaminu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowej treści regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

Oferta

 

 1. Apteka internetowa prowadzi sprzedaż wybranych towarów będących w ofercie Apteki Hipokrates i współpracujących z nią dostawców za pośrednictwem strony www.homeolek.pl.

 2. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę internetową są fabrycznie nowe, mają aktualną datę ważności, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Wszystkie towary przygotowane są do wysyłki oraz są zapakowane w bezpieczny sposób.

 3. Apteka internetowa nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza oraz których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, tj. leków zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę posiadających kategorię dostępności „wydawania bez przepisu lekarza – OTC.” - art. 68 ustawy P.F.

 4. Apteka internetowa nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych na rzecz hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych.

 5. Zdjęcia i prezentacje graficzne towarów przedstawiane na stronie www.homeolek.pl mają jedynie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie www.homeolek.pl. Znaki towarowe i nazwy użyte przy opisie produktów leczniczych mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktu.

 6. Opisy towarów oraz informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej znajdujące się na stronie www.homeolek.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Nie są one zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi, nie mogą zastępować one specjalistycznych badań lekarskich ani doradztwa medycznego przez uprawnione osoby. Opisy towarów mają formę skróconą, dlatego przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z z pełnym opisem produktu leczniczego umieszczonym na opakowaniu produktu lub w ulotce. W razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

 7. W razie potrzeby konsultacji w sprawie zakupionych w Aptece internetowej towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem:
  - telefonu komórkowego nr: (+48) 537 290 137
  - telefonu stacjonarnego nr: (+48) 17 853 30 53
  - poczty elektronicznej: info@homeoapteka.pl
  - adresu korespondencyjnego: Apteka Hipokrates, ul. Asnyka 2, 35-001 Rzeszów   

 8. W razie potrzeby kontsultacji w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej należy kontaktować się za pośrednictwem numeru (+48) 537 290 137, w godzinach otwarcia Apteki Hipokrates (pn. - pt. 10.00 - 17.00, sob. 10.00 - 14.00) oraz przez 2 godziny po ustalonych przez dostawców terminach dostaw.
 9. Apteka nie pobiera dodatkowych opłat za możliwość nawiązania z nią kontaktu. Opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z cennikiem / taryfą operatora.
 10. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

 11. Zamówione w Aptece internetowej towary dostarczamy zgodnie z warunkami i cennikiem umieszczonymi w zakładce „Dostawa” na stronie www.homeolek.pl

 12. Za zamówione w Aptece internetowej towary i przesyłkę można zapłacić w sposób wskazany w zakładce „Płatności” na stronie www.homeoapteka.pl

 13. Apteka Hipokrates zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Aptekę internetową.

 14. Zawartość strony www.homeoapteka.pl, w tym treść regulaminu, układ strony, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów objęte są prawami autorskimi. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, czy też utrwalanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

 

Składanie zamówienia i jego realizacja

 

 1. Warunkiem technicznym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu.

 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną danych w formularzu zamówienia tj. dane osobowe: imię i nazwisko Zamawiającego, adres Zamawiającego, adres do dostawy (jeśli inny niż adres Zamawiającego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Zamawiającego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.homeoapteka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatyczną informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz ze wskazaniem numeru zamówienia generowanego przez system obsługujący Aptekę internetową. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przez Aptekę internetową możliwości realizacji zamówienia.

 4. Potwierdzenie przez Aptekę internetową możliwości realizacji zamówienia następuje wraz z przesłaniem wiadomości e-mail, w którym potwierdza się przekazanie zamówienia do realizacji. Wraz z otrzymaniem przez Zamawiającego drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta między Apteką, a Zamawiającym umowa dotycząca zakupu od Apteki przez Zamawiającego produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Zamawiającego lub osobę wskazaną przez Zamawiającego.

 5. Wybór opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia.

 6. W związku z zamówieniem Apteka internetowa może kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 7. Zamawiający, składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece internetowej produkty oraz dostawę w terminie 5 dni od dnia wysłania zamówienia. Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego po upływie tego terminu płatność nie zostanie zaksięgowana, zamówienie zostanie anulowane.

 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje zazwyczaj w ciągu 1-2 dni i nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej przelewem lub - w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem” - od złożenia zamówienia. Czas dostawy realizowanej przez kurierów wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony ze względu na opóźnienia wynikające z wydłużenia realizacji zleceń firm przewozowych.

 9. Zamawiający jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie zamówienia.

 10. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Zamawiającego, co może być spowodowane incydentalną niezgodnością stanów magazynowych lub uszkodzeniem towaru, wycofaniem ze sprzedaży przez producenta, dystrybutora lub hurtownika lub przez GIF, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Zamawiającego i w przypadku opłacenia zamówienia przelewem, zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący lub uszkodzony towar.

 11. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia w terminie, o którym mowa w punkcie 8 Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o terminie realizacji zamówienia lub zwrocie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.

 12. W przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 13. Do każdej przesyłki wystawiamy standardowo paragon fiskalny stanowiący potwierdzenie zakupu. Na życzenie Zamawiającego (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia) wystawiamy fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Zamawiającego w formularzu zamówienia numeru NIP nabywcy, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 14. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z datą zakończenia kompletowania zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

 15. Apteka może odmówić realizacji części albo całości zamówienia jeżeli formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie i niemożliwy jest kontakt z Zamawiającym w celu weryfikacji tych danych. Apteka zastrzega sobie także prawo do nie realizowania kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, który nie wywiązał się z poprzednich transakcji ze Apteką lub w sytuacji kiedy podano dane nieprawdziwe, niepełne lub budzące wątpliwości. Farmaceuta lub technik farmacji odmawia realizacji zamówienia w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie leków może spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta lub że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego, a także gdy zrealizowanie zamówienia powodowałoby naruszenie przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

 16. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 15:00, zamówienia przygotowane do wysłania po godzinie 15:00 są nadawane następnego dnia roboczego. W sobotę i niedzielę wysyłki nie są realizowane.

 17. Składając zamówienie Zamawiający mogą utworz indywidualne Konto na stronie www.homeolek.pl. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz podając następujące dane: login, adres e-mail oraz hasło składające się z min. 8 znaków oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem odznaczając odpowiednie pole. Na podany w formularzu adres mailowy Apteka wyśle maila z potwierdzeniem rejestracji. W razie nie otrzymania e-maila z potwierdzeniem należy sprawdzić folder spam, a następnie telefonicznie skontaktować się z Apteką. Konto w Aptece internetowej ważne jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail:info@homeoapteka.pl. Apteka usunie konto w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku od Właściciela Konta.

 18. Aktualny status realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Zamówienia".

 

Płatność i dostawa

 

 1. W Aptece internetowej dostępne są następujące formy płatności:

  1. płatność kartą kredytową

  2. płatność przelewem elektronicznym poprzez system Tpay

  3. przedpłata na rachunek bankowy
   (numer rachunku: 84 2490 0005 0000 4500 6150 6469)

  4. płatność przy odbiorze przesyłki

  Wszystkie formy płatności dostępne są na etapie składania zamówienia.

 2. Opcja płatności przy odbiorze przesyłki dostępna jest dla zamówień do wartości 1000 zł, powyżej tej kwoty należy taką możliwość potwierdzić telefonicznie

 3. Dokonując przedpłaty na rachunek bankowy, w tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia.

 4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

 5. W przypadku wyboru płatności wskazanych w punkcie 1 podpunkt 1,2 lub 3 Klient uiszcza kwotę wskazaną w podsumowaniu zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o możliwości realizacji zamówienia.

 6. Odbiór zamówionych towarów, osobisty lub przez upoważnione osoby możliwy jest jedynie po dokonaniu przedpłaty na konto.

 7. Dostawy kurierskie realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 8. Koszt dostawy zgodny jest z cenami umieszczonymi w zakładce „Dostawa” na stronie i dotyczy przesyłki kurierskiej DPD. Koszt dostawy za pośrednictwem innego kuriera ustalany jest indywidualnie.

 9. Koszt dostawy towarów, których wartość przekracza 350 zł wynosi 0 zł.

 10. Podany cennik dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski. Wysyłka za granicę możliwa jest tylko po konsultacji z pracownikiem apteki.

 11. W przypadku odbioru osobistego koszt dostawy wynosi 0 zł.

 12. Zamawiający może zostać obciążony kosztami transportu zamówionych towarów w przypadku nieskutecznej próby doręczenia z winy Zamawiającego lub Odbierającego przesyłkę, to jest w szczególności podania błędnego adresu, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odebrania przesyłki.

 13. Paczki dostarczne są w dni robocze, dostawa w sobotę na specjalne życzenie klienta. Koszt dostawy w sobotę kosztuje dodatkowo 20 zł niezależnie od wartości zamówienia.

 

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

 

 1. Przy odbiorze przesyłki Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub gdy taśmy zabezpieczające są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i żądać spisania protokołu w obecności kuriera. W takich sytuacjach zaleca się niezwłoczny kontakt z Apteką za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@homeoapteka.pl. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest warunkiem umożliwiającym złożenie reklamacji dotyczącej uszkodzeń przesyłki lub niepełnej jej zawartości.

 2. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami).

 3. Na podstawie §3pkt.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych do takiej sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.poz.827), zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.7 tej ustawy. Istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego na podstawie art.96ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne, tj. z powodu wady jakościowej produktu leczniczego, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży lub wnioskować o wymianę produktu.

 4. Zasadność zwrotu rozpatrywana jest do 14 dni od otrzymania przez Aptekę zwrotu. O wyniku rozpatrzenia zwrotu Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej przy składaniu zamówienia.

 5. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar należy odesłać na adres Apteki wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (załącznik 1 do regulaminu) dołączonym do przesyłki. Zwracane produkty, należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia podczas transportu.

 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w przypadku zasadnego zwrotu obciążają aptekę, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę internetową.

 7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w przypadku niezasadnego zwrotu obciążają Zamawiającego.

 8. Apteka nie odbiera paczek wysłanych na jej koszt oraz paczek za pobraniem. W przypadku uzgodnionego na podstawie reklamacji zwrotu płatności będzie on dokonany przelewem na wskazane konto, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanej przesyłki.

 

Dane osobowe

 

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Apteki internetowej są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aptekę jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia w aptece internetowej www.homeoapteka.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.